Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/501 Hagaveien 42 Gravearbeid HAGAVEGEN MASKINENTREPENØR JARLE JOHANSEN AS 08.06.2017 28.09.2018
17/540 Kaldslettnes VA Gravearbeid SOLSTRANDVEGEN TP MASKIN FINNSNES AS 19.06.2017 30.11.2018
17/556 Utgraving av boligtomter Gravearbeid POLARVEGEN WRIGHT MASKIN AS 13.06.2017 13.07.2018
17/558 K10 Strandkanten Gravearbeid HJALMAR JOHANSENS GATE ALF BREKKEN OG SØNNER AS 19.06.2017 30.06.2018
17/583 parkering conrad h. Gravearbeid CONRAD HOLMBOES VEG X-TRA UTLEIE RAYMOND ANDRE HALVORSEN 14.06.2017 14.06.2018
17/591 Tønsnesvegen 3 Gravearbeid Tønsnesvegen HALVORSEN MASKIN AS 14.06.2017 30.06.2018
17/612 Storelva skole Gravearbeid nedre storvollen HERBJØRN NILSSEN AS 26.06.2017 20.07.2018
17/640 Turistvegen 97 Gravearbeid TURISTVEGEN MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS 19.06.2017 31.08.2018
17/728 Eidekollen boligområde BTR1 Gravearbeid EIDVEGEN MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS 26.07.2017 21.12.2018
17/733 Rødbanken Gravearbeid fredrik langes gate ROALD MADSEN AS 05.07.2017 10.09.2018
17/775 kÅRVIKVEGEN 5, gnr. 119/1694 Gravearbeid Kårvikvegen 5 Privatperson 10.08.2017 15.07.2018
17/843 Hustomt - Sjurelvvegen Gravearbeid SJURELVVEGEN MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS 07.08.2017 31.12.2018
17/882 TH Widding vei 5 Gravearbeid TH WIDDINGS VEG MASKINENTREPENØR JARLE JOHANSEN AS 07.08.2017 06.07.2018
17/958 Vann avløp tilkopling Solstrandveien prosjektet Gravearbeid ARNTJORDET TP MASKIN FINNSNES AS 21.08.2017 30.11.2018
17/1120 Bjerkaker sjøpark VA- del 3 Gravearbeid STRANDVEGEN CONSTO ANLEGG NORD AS 02.10.2017 31.05.2018
17/1131 Toras veg 29 Gravearbeid TORAS VEG ROALD MADSEN AS 04.09.2017 01.08.2018
17/1206 Unn Spillvannsledning Gravearbeid Sykehusvegen MASKINENTREPENØR JARLE JOHANSEN AS 25.09.2017 31.05.2018
17/1282 Bussholdeplass flyttes midlertidig under byggeperiode Arbeidstillatelse Sjølundvegen CONSTO AS 02.10.2017 02.02.2019
17/1333 Gitta jønsons vei Gravearbeid Brinkvegen A MARKUSSEN AS 09.10.2017 29.06.2018
17/1364 LR Ramfjord Gravearbeid Maritindvegen LOCA EIENDOM AS 10.10.2017 10.10.2018
17/1378 Simen Workinns vei 11 Gravearbeid Simen Workinns veg SEBO AS 23.10.2017 09.07.2018
17/1479 Arbeidsvarslingsplan Kommunale veier Arbeidstillatelse Vann og avløp 24.10.2017 31.12.2018
17/1503 E8 Breivika havn Gravearbeid Stakkevollvegen EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS 01.11.2017 01.10.2019
17/1576 Åslandvegen 64 Gravearbeid Åslandvegen GRAV & SPRENG AS 22.11.2017 02.07.2018
17/1592 VA-røstbakken Gravearbeid Barduvegen ROALD MADSEN AS 04.12.2017 04.12.2018
< 1 2 3 4 .. 6 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf.: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf.: 77 79 14 06 / 97 01 04 00