Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/340 Grunnarbeid tomt og VA Gravearbeid Røstbakken RØSTAD MASKIN AS 11.05.2018 04.11.2018
18/350 Bjerkealleen Gravearbeid Bjerkealleen KEISERAAS AS 14.05.2018 30.09.2018
18/351 stjernevegten delområdet Gravearbeid Stjernevegen Tomasjordvegen Midnattsolvegen KEISERAAS AS 14.05.2018 30.09.2018
18/353 Torasveg Gravearbeid Toras veg BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 15.05.2018 31.08.2018
18/356 kirkegårdsvegen Gravearbeid kirkegårdsvegen FUNDAMENTERING&GRAVING DA 15.05.2018 30.08.2018
18/358 Gammelgård Del 1 Gravearbeid Solstrandvegen HEROLF HANSEN & SØNN AS 14.05.2018 01.11.2018
18/359 Solligården Del 1 Gravearbeid Gullsmedjordet HEROLF HANSEN & SØNN AS 14.05.2018 01.11.2018
18/381 Maritindvegen 18 Gravearbeid Maritindvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 18.05.2018 31.08.2018
18/390 ny avkjørsel nygård hagebruk Gravearbeid Salarøyvegen GRAV & SPRENG AS 16.05.2018 28.09.2018
18/404 Gammelgård Del 2 Gravearbeid Solstrandvegen HEROLF HANSEN & SØNN AS 25.05.2018 30.11.2018
18/406 Gammelgård Del 3 Gravearbeid Solstrandvegen HEROLF HANSEN & SØNN AS 25.05.2018 30.11.2018
18/410 Solligården Del 2 Gravearbeid Elisestien HEROLF HANSEN & SØNN AS 25.05.2018 30.11.2018
18/412 Tomasjordveien 107C Gravearbeid Tomsjordvegen ALF ISAKSEN MASKIN AS 23.05.2018 31.08.2018
18/416 Krokelva Borettslag Gravearbeid Granittvegen Kvartsvegen CURO NORD AS 23.05.2018 23.12.2020
18/417 Mølnenga 28 Gravearbeid Nymohagen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 24.05.2018 31.08.2018
18/430 parkeringsplass Gravearbeid nedre solligården TROMSØ MASKIN OG UTEMILJØ AS 28.05.2018 27.08.2018
18/435 Renovering av gårdsplass Gravearbeid Evjenvegen Privatperson 01.06.2018 01.10.2018
18/438 Kroken skole Gravearbeid B A Løvolds veg TROMSØ KOMMUNE 28.05.2018 07.09.2018
18/439 planeringarbeid plen Gravearbeid Huginbakken BRØDRENE SØRENSEN MASKIN AS 24.05.2018 25.08.2018
18/445 Arrondering Varden trafo Gravearbeid Nordøyvegen GRAVETJENESTEN AS 24.05.2018 23.08.2018
18/447 styrmannsvegen 32 Gravearbeid Redervegen SALT MASKIN AS 04.06.2018 31.10.2018
18/450 Snarevegtrase Selmalund Gravearbeid Selmalund RØSTAD MASKIN AS 04.06.2018 31.08.2018
< 1 2 3 4 5 6 .. 11 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf.: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf.: 77 79 14 06 / 97 01 04 00