Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/151 IMES kaia Gravearbeid Tromsøysundvegen EINAR SØRENSEN AS 12.03.2018 26.10.2018
18/158 Stakkevollvegen 334 Gravearbeid Stakkevollvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 12.03.2018 29.06.2018
18/169 Åsvegen 83 Gravearbeid Åsvegen HALVORSEN MASKIN AS 19.03.2018 31.12.2018
18/177 Skippergata 21B Gravearbeid Skippergata BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 16.03.2018 22.06.2018
18/178 Tromsøysundvegen 266 Gravearbeid Tromsøysundvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 19.03.2018 01.06.2018
18/183 Boligblokk Gravearbeid Slipelvvegen EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS 19.03.2018 14.08.2020
18/193 P900705 Dramsvegen - Grøholtvegen VA Gravearbeid Grøholtvegen dramsvegen NORVALD JØRGENSEN AS 19.03.2018 30.11.2018
18/199 Rorbuer Vengsøy Gravearbeid Vengsøya BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 03.04.2018 29.06.2018
18/201 Bardehvalveien 21 Gravearbeid Bardehvalvegen A MARKUSSEN AS 03.04.2018 31.05.2018
18/211 Totalrenovering storgt 162 Gravearbeid Seminargata LILAND ENTREPRENØR AS 09.04.2018 01.06.2018
18/212 Skipsverftet Skanskegata 1 Gravearbeid Skansegata BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 03.04.2018 06.07.2018
18/217 Fibergraving Strandvegen 127-137 Gravearbeid Strandvegen MASKINEIER MARTIN MYDLAND AS 03.04.2018 09.07.2018
18/224 Rocks Entreprenør AS - Jens Olsens gate, Mellomvegen. Fjernvarme Laureng-Fylkeshuset 3007D-FV-050-058. (J.K.L.) Gravearbeid Mellomvegen Jens Olsens gate ROCKS ENTREPRENØR AS 09.04.2018 31.05.2018
18/225 Parkgata 13 Gravearbeid Parkgata BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 09.04.2018 29.06.2018
18/227 Storgatbakken Gravearbeid Storgata HALVORSEN MASKIN AS 02.04.2018 31.07.2018
18/238 Saturnvegen 8 Gravearbeid Saturnvegen MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS 16.04.2018 30.11.2018
18/239 Båtsmannsvegen 11 Gravearbeid Båtsmannsvegen HEROLF HANSEN & SØNN AS 13.04.2018 30.11.2018
18/241 Utskifting veilys Prost Scheldrups gate 12-14A Gravearbeid Prost Schielderups gate BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 16.04.2018 06.07.2018
18/242 Strandvegen 155-163 Gravearbeid Strandvegen MASKINEIER MARTIN MYDLAND AS 16.04.2018 09.07.2018
18/243 Oskar Larsensveg 7 Gravearbeid Oscar Larsens veg LILAND ENTREPRENØR AS 12.04.2018 08.06.2018
18/249 Fibergraving Engenvegen Gravearbeid Engenvegen MASKINEIER MARTIN MYDLAND AS 23.04.2018 16.07.2018
18/251 Balsfjordgata 2 - Arbeidsvarsling Arbeidstillatelse Strandvegen Balsfjordgata TOTALRENOVERING AS 16.04.2018 20.08.2018
< 1 2 3 4 5 6 >
©2018 Geomatikk as

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf.: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf.: 77 79 14 06 / 97 01 04 00