Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/11 Ringvegen 71 Gravearbeid Ringvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 12.01.2018 16.03.2018
18/12 Generel arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse NETEL AS 15.01.2018 01.08.2018
18/16 Graving ny pumpekum Multi Eiendom AS Gravearbeid Ringvegen WRIGHT MASKIN AS 16.01.2018 16.03.2018
18/20 Berglund Gravearbeid Madam Hertels veg MASKINENTREPENØR JARLE JOHANSEN AS 17.01.2018 31.05.2018
18/23 Montering av bygg Arbeidstillatelse Fiolvegen Sjølundvegen CONSTO AS 29.01.2018 09.03.2018
18/26 Rocks Entreprenør AS - Stakkevollvegen. Stikk fjernvarme Vegvesenet 1172-FV-281. (J.K.L.) Gravearbeid Stakkevollvegen ROCKS ENTREPRENØR AS 22.01.2018 23.03.2018
18/30 Fv. 59 Gimle-Nordøya Gravearbeid Stakkevollvegen STATENS VEGVESEN 05.02.2018 02.03.2018
18/32 Kvamstykket 2-4 Gravearbeid Kvamstykket EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS 23.01.2018 31.07.2019
18/42 Lysfundament Reinen Gravearbeid Solstrandvegen HALVORSEN MASKIN AS 29.01.2018 30.04.2018
18/44 treffelling, klpp av gress, ugressfjerning Arbeidstillatelse Skippergata ALL-TJENESTE AS 29.01.2018 31.12.2018
18/48 arbeid på fasade bygning Arbeidstillatelse grønnegata ALL-TJENESTE AS 29.01.2018 31.12.2018
18/53 Utbedring kloakk Gravearbeid Severin Ytrebergs gate GRAVETJENESTEN AS 31.01.2018 07.03.2018
18/66 Hansmarkveien Gravearbeid Hansmarkvegen 14 a SEBO AS 05.02.2018 09.07.2018
18/71 Norbotten vei Gravearbeid Nordbotnvegen ALF ISAKSEN MASKIN AS 09.02.2018 30.09.2018
18/76 Nordmannsgård Gravearbeid Solstrandvegen MULTICONSULT ASA 12.02.2018 30.03.2018
18/87 Ørnevegen 9 (Bohus) Gravearbeid Alkevegen HEROLF HANSEN & SØNN AS 14.02.2018 23.03.2018
18/90 mornevegen 55 Gravearbeid Morenevegen HERBJØRN NILSSEN AS 21.02.2018 28.02.2018
18/93 Strandvehen hybelhus Gravearbeid Strandvegen LILAND ENTREPRENØR AS 16.02.2018 06.04.2018
18/97 Safirvegen 8 Gravearbeid Safirvegen RØSTAD MASKIN AS 16.02.2018 28.02.2018
18/101 Myrvegen 12 Gravearbeid Haakon VII''s gate BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 23.02.2018 04.05.2018
18/102 Kræmer næring Gravearbeid Stakkevollvegen LILAND ENTREPRENØR AS 21.02.2018 06.04.2018
< 1 2 3 4
©2018 Geomatikk as

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf.: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf.: 77 79 14 06 / 97 01 04 00