Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 12857
Registrert: 24.08.2016
Firma: Tromsø kommune - Park og Veg Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Trond Myhre Kontakt-tlf: 77791408
Start: 03.04.2017 Slutt: 01.11.2018
Arbeidets art: Det prosjekteres i 2016 en trasé fra Kirkegårdsvegen til Langnes, som vil bygges i 2017 og 2018. Dette vil innebære en breddeutvidelse og nytt lysanlegg i Holtvgeen og Pr. Schieldrups gate forbi Sommerlyst skole, en ny fire meters trasé med lys over Bymyra forbi studentboligene, samt en breddeutvidelse for tosidig sykkelfelt ned Langnesvegen. Fra Alvevegen ned til Kvaløyvegen vil det i tillegg bygges nytt fortau på sørvestre side av Langnesvegen. De som ønsker info om prosjektet kontakt Kommunens planlegger Sjur Melsås
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf.: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf.: 77 79 14 06 / 97 01 04 00