Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 12860
Registrert: 24.08.2016
Firma: Tromsø kommune - Park og Veg Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Trond Myhre Kontakt-tlf: 77791408
Start: 01.05.2017 Slutt: 30.11.2018
Arbeidets art: Det prosjekteres i 2016 en trasé langs Strandvegen fra mellomvegen til Mackbygget, med sykkelveg med fortau på østre side av vegen. Dette innebærer en fem meter gang- og sykkelløsning i tillegg til kjørefeltene av i dag. Fra krysset Bjørnøygaten til Mackkvartalet vurderes tosidig sykkelfelt med fortau, som betyr en innskrenkning av kjørefeltbredde. for detaljert informasjon kontakt Sjur Melsås i Kommunen
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf.: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf.: 77 79 14 06 / 97 01 04 00