Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Oversikt

Planinformasjon

Plan nr: 13347
Registrert: 13.02.2017
Firma: Troms Kraft Nett AS Status: Godkjent koordinert
Planlegger: Jon Håvard Nyland Kontakt-tlf: 91364582
Start: 01.04.2017 Slutt: 31.07.2018
Arbeidets art: I forbindelse med ny trafostasjon nord på Tromsøya skal det etableres tre støpte OPI kanaler fra Varden., Kanal mot nord går nedover mot industriområdet på Skattøra, kanal mot vest går over mot Hamna og kamot øst går nedover mot Stakkevollveien og Breivika industriområde. OPI kanalen skal inneholde kabler 132kV, 66kV, 22kV og 11kV. Kabelkanalen skal i hovedsak inneholde 15/18 rør. Traseene vil bli ferdigstiløpet av vår og sommer 2017(opsjon 2018). Trekking og montering av kabler skal skje i og 3. kvartal 2017.
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf.: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf.: 77 79 14 06 / 97 01 04 00