Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14638
Registrert 19.01.2018
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 02.05.2018
Slutt 31.12.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Trond Myhre
Kontakt telefon 77791408
Arbeidets art Dette prosjekt ble lagt ut i 2015 og legges ut på nytt da det nærmer seg utførelse. Gjennom Tromsøpakke 3 - Stakkevollvegen skal Tromsø Kommune utvide eksisterende vei som et ledd i satsingen på kollektivtrafikk og myke trafikanter. Utvidelsen har som formål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjøringen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen / Erling Kjeldsens veg i nord. Kontaktperson for prosjektet : Erik Wikran erik.wikran@wspgroup.no