Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14639
Registrert 19.01.2018
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 02.05.2018
Slutt 31.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Trond Myhre
Kontakt telefon 77791408
Arbeidets art Som et ledd i byggingen av nye Tromsøbadet er det behov for en oppgradering / utvidelse av Askeladdsvingen. Veien får ny kurvatur og det blir anlagt ny sykkelveg samt fortau. Strekningen er fra kryss Askeladdsvingen / Dramsvegen og opp til Tromsøbadet. Kontaktperson : Thomas Hansen Thomas.hansen@wspgroup.no tlf 90984696