Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 14978
Registrert 09.04.2018
Firma Nordix data AS
Start 01.07.2018
Slutt 01.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Leiv Bjørn Walle
Kontakt telefon 98283658
Arbeidets art Legging av fiber infrastruktur. Som ledd i fornyingen av Telenors tele infrastruktur planlegger Telenor å bygge fibernett til alle husstander/adresser fra Kvaløysletta til Eidkjosen. Det er planlagt et rent bakkenett. Hele nettet planlegges således lagt i rør. Alle kryssinger av asfalterte flater planlegges boret med styrt boring. På den måten vil en unngå avgraving og reasfaltering.