Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15519
Registrert 02.09.2020
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 04.01.2021
Slutt 01.07.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anatoly Tore Thorsen
Kontakt telefon 91368577
Arbeidets art Prosjektet viderefører legging av ny hovedvannledning fra Røstbakktoppen ned til Mellomvegen, Jens Olsens gate og avsluttes ved krysset Baldsfjordgata. Arbeidene vil omfatte fornying av vann og avløpsledninger i Røstbakken vest til Nansenvegen, Hagavegen nord og Austadvegen. Prosjektet er del 2 av totalt 4 deletapper for å forsterke drikkevannsforsyningen og slokkevann til fastlandet. I tillegg til legging av ny hovedvannledning omfattes arbeidene av fornying vannforsyning og legging av ny av hovedledninger for overvann og avløp i strekket Røstbakken- Jens Olsens gate. Eksisterende veg utvides med nytt fortau i Røstbakken og ny vegbelysning for gate som berøres av gravearbeidet. Veggrunn som omfattes av anleggsarbeidet istandsettes i full bredde. Prosjektet har ivaretatt eksisterende kabel- og ledningsanlegg ivaretatt registering, håndtering, omlegging og reetablering av kabel og ledningsnett mot ledningseiere. Direkte berørte er interessenter er tilskrevet mhp. samtykke for tiltredelse på privat eiendom som berøres av anleggsarbeidet.