Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16685
Registrert 12.03.2019
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 08.07.2019
Slutt 01.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Magnus Sørbø
Kontakt telefon 92404986
Arbeidets art Tiltak fra mindre justeringer til større justeringer (les: oppmerking til fortau, belysning og opphøyd gangfelt). Ta kontakt for ytterligere informasjon om aktuelle kryss.