Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17452
Registrert 13.05.2019
Firma Tromsø kommune - Park og friluft
Start 01.12.2019
Slutt 01.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Elisabeth Pettersen
Kontakt telefon 90120047
Arbeidets art Opparbeiding av lekeplasser,- og annet anlegg utomhus med tilhørende tekniske installasjoner.