Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21912
Registrert 26.06.2020
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 03.08.2020
Slutt 31.12.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lina Öberg
Kontakt telefon 93080664
Arbeidets art Prosjektet omfatter reetablering av eksisterende fortau i Smørblomstvegen/ Karvslettvegen. Bakgrunnen er at store deler av kantstein og asfalt mangler på fortauet.