Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21921
Registrert 28.06.2020
Firma Geomatikk AS
Start 21.07.2020
Slutt 17.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Tore Flø Johnsen
Kontakt telefon 90809214
Arbeidets art Det skal utarbeides nytt sykkelfelt på østsiden av Langnesvegen. Eksisterende veg utvides med ca.1,7m for å få plass til sykkelfelt. Lengde på sykkfelt er 235m. I tillegg skal det opp nye støttemurer i betong med tilhørende støyskjermer. Econor utfører arbeidet på vegne av Tromsø kommune. Arbeidsperiode: 15.juni - 31. august.