Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22521
Registrert 31.08.2020
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 07.12.2020
Slutt 14.05.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anatoly Tore Thorsen
Kontakt telefon 91368577
Arbeidets art Arbeidet gjelder utskiftning av eksisterende pumpestasjon og overløpsledning til sjø på Midtgård.