Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22747
Registrert 15.09.2020
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 02.11.2020
Slutt 30.06.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anatoly Tore Thorsen
Kontakt telefon 91368577
Arbeidets art Legging av vann og avløpsledninger. Etablering av ny avløpspumpestasjon. Reetablering av oppgravde veger. Borring/graving gjennom fylkesveg.