Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23278
Registrert 18.10.2021
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 19.10.2021
Slutt 30.03.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørn-Eirik Schjetne
Kontakt telefon 91105691
Arbeidets art Graving i Solstandvegen og Inndalsvegen for legging av ny hovedvannledning, samt delvis forsyningsledning. Delstrekning i Solstrandvegen på Sollidgården skal også inkluderes. Planlagt start for prosjektering er slutten av januar 2021. Planlagt start for utførelse er høst/vinter 2021 og avsluttes våren 2022.