Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23280
Registrert 18.10.2021
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 19.10.2021
Slutt 30.08.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørn-Eirik Schjetne
Kontakt telefon 91105691
Arbeidets art Sanering av VA, veg og elektro på Mortensnes del 5. Gravearbeider i veg for sanering av vann og avløpsledninger. Opparbeidelse av alle flater. Legging av luftspenn i bakken. Ferdig prosjektering planlagt til november 2021. Oppstart gravearbeider våren 2022 med avslutning sommer/høst 2022.