Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23515
Registrert 19.11.2020
Firma Kvitebjørn Varme AS
Start 01.04.2021
Slutt 31.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sondre Solstad
Kontakt telefon 90532257
Arbeidets art Fjernvarmerør Fra Skattøra Varmesentral(Ringvegen 184 langs grøft på ringvegen helt frem til Ørneveien 110.