Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27362
Registrert 24.11.2021
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 04.07.2022
Slutt 31.03.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Heidi Solli
Kontakt telefon 45482293
Arbeidets art Skisse- og forprosjektering av ny kommunal spillvannspumpestasjon med overløp og utslippsledning. Antatt detaljprosjektering og byggestart 2024.