Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/288
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 08.05.2017
Slutt 31.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Langnesvegen 16
Langnesvegen 44
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.05.2017
Tittel Norrøna boligpark
Byggherre
Kontaktperson: Frabene AS Frabene A/S (tlf.: 91647340)
Stedsansvarlig
(tlf.: )
Ansvarshavende
Per Einar Sandvik (tlf.: 90191672)
Pål Robertsen (tlf.: 90976190)