Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/1503
Entreprenør EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS
Start 01.11.2017
Slutt 01.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Stakkevollvegen 264 -312
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Signallys/kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.10.2017
Tittel E8 Breivika havn
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN (orgnr.: 971032081)
Kontaktperson: Ronny Endre Jørgensen (tlf.: 45473060)
Stedsansvarlig
Mathias Tollefsen (tlf.: 95023329)
Ansvarshavende
Halvard Tollefsen (tlf.: 97165013)