Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/416
Entreprenør CURO NORD AS
Start 23.05.2018
Slutt 31.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kvartsvegen 2 -74
Granittvegen 17 -164
Søknad gjelder Oljetank, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.05.2018
Tittel Krokelva Borettslag - oljetanker og oppgradering
Byggherre
Organisasjon: KROKELVA BORETTSLAG (orgnr.: 948680254)
Kontaktperson: Rune Wara (tlf.: 901 84 343)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Gunnar Marthinsen (tlf.: 91305550)