Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/595
Entreprenør CONSTO AS
Start 14.06.2018
Slutt 14.10.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Storgata 44 -94B
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 12.06.2018
Tittel Consto AS - Storgata 44. Renovere/påbygg fase 3 inkl stengt Strandskille.
Byggherre
Organisasjon: CONSTO AS (orgnr.: 995754606)
Kontaktperson: Ole Gunnar Høvik (tlf.: 90208940)
Stedsansvarlig
Vegar Slotnes (og Ole Gunnar Høvik, tlf 90208940) (tlf.: 97601902)
Ansvarshavende
Vegar Slotnes (tlf.: 97601902)