Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/755
Entreprenør ROALD MADSEN AS
Start 06.08.2018
Slutt 30.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Storgata 1 -8
Muségata 1
Peder Hansens gate 4A
Søknad gjelder Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.07.2018
Tittel Kollektivfelt Strandvegen
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 974567253)
Kontaktperson: Jørn-Eirik Schjetne (tlf.: 91105691)
Stedsansvarlig
Leif Mathis Utsi (tlf.: 95088645)
Brede Sætermo (tlf.: 95749226)
Espen Sjursnes (tlf.: 48078399)
Eskild Ovesen (tlf.: 90575640)
Ansvarshavende
Kjetil Solheim (tlf.: 91919928)