Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/1027
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 30.08.2018
Slutt 18.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Storbakkvegen 1 -13
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 30.08.2018
Tittel Vei, vann og avløp Kaldslett felt b1 og b2
Byggherre
Organisasjon: EIENDOMSGRUPPEN NORD-NORGE AS (orgnr.: 980875369)
Kontaktperson: Roar Øien (tlf.: 911 54 111)
Stedsansvarlig
Per Einar Sandvik (tlf.: 90191672)
Ansvarshavende
Stig Ormark (tlf.: 90174733)
per einar sandvik (tlf.: 90191672)