Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/1109
Entreprenør ROALD MADSEN AS
Start 01.10.2018
Slutt 23.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Styrmannsvegen 13 -28
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.09.2018
Tittel Mortensnes Del 2
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 974567253)
Kontaktperson: Inge Heika Eikelmann (tlf.: 99551505)
Stedsansvarlig
Andre Jenssen (tlf.: 92468661)
Eskild Ovesen (tlf.: 90578640)
Ansvarshavende
Torstein Wiik (tlf.: 91305852)
Kjetil Solheim (tlf.: 919 19 928 )