Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/1228
Entreprenør SEBO AS
Start 26.09.2018
Slutt 26.09.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Njords veg 22 -32
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.09.2018
Tittel Njordsveg 26/28
Byggherre
Organisasjon: STAYING AS (orgnr.: 919502835)
Kontaktperson: Thomas Echroll (tlf.: 99224000)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Kristoffer Knutson (tlf.: 46311785)