Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/1434
Entreprenør CONSTO ANLEGG NORD AS
Start 05.11.2018
Slutt 01.09.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Elvegata 8 -8
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 31.10.2018
Tittel Grunnarbeider - Solseilet
Byggherre
Organisasjon: THONGÅRD AS (orgnr.: 917307318)
Kontaktperson: David Høglund (tlf.: 90290058)
Stedsansvarlig
Thomas Gustavsen (tlf.: 94879116)
Ansvarshavende
Vegar Slotnes (tlf.: 97601902)