Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/42
Entreprenør ECHCON AS
Start 21.01.2019
Slutt 31.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nordpolvegen 70 -75A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.01.2019
Tittel Nordpolvegen 72
Byggherre
Organisasjon: BOPLAN AS (orgnr.: 920939171)
Kontaktperson: Thomas Echroll (tlf.: 99224000)
Stedsansvarlig
Kristoffer Knutson (tlf.: 46311785)
Ansvarshavende
Øystein Johnsen (tlf.: 90987999)