Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/541
Entreprenør MASKINEIER MARTIN MYDLAND AS
Start 05.08.2019
Slutt 31.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Antennevegen 1 -57
Søknad gjelder Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.07.2019
Tittel Fibergraving Antennevegen
Byggherre
Organisasjon: Telenor Norge AS (orgnr.: 976967631)
Kontaktperson: Rolf Arne Marthinsen (tlf.: 48128116 )
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Martin Mydland (tlf.: 93433997)