Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/596
Entreprenør ECHCON AS
Start 06.08.2019
Slutt 31.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Myrvegen 1 -4
Åsvegen 37 -39A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.08.2019
Tittel Myrvegen 2B
Byggherre
Kontaktperson: Håkon Clausen (tlf.: 47886540)
Stedsansvarlig
Kristoffer Knutson (tlf.: 46311785)
Ansvarshavende
Øystein Johnsen (tlf.: 90987999)