Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/929
Entreprenør FUNDAMENTERING OG GRAVING AS
Start 21.10.2019
Slutt 20.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Huldervegen 1C
Alvevegen 9A
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.10.2019
Tittel Støyskjerming Econor
Byggherre
Organisasjon: ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS (orgnr.: 888311602)
Kontaktperson: (tlf.: 41689154)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Morten Ovesen (tlf.: 92253745)