Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/944
Entreprenør ROCKS ENTREPRENØR AS
Start 28.04.2020
Slutt 30.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier John Savios gate 8 -14
Søknad gjelder Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 16.10.2019
Tittel Rocks Entreprenør AS - John Savios gate. Fjernvarme 3007D-FV-053 John Savios gate-Rektor Qvigstads gt. (J.K.L.)
Byggherre
Organisasjon: Kvitebjørn varme AS (orgnr.: 979899114)
Kontaktperson: Bjørn Petlund (tlf.: 92638309)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Thomas Hadland (og Jan Ola Regevik 97588827) (tlf.: 97551030)