Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/1046
Entreprenør ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS
Start 21.11.2019
Slutt 01.06.2021
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Smørbukklia 1 -8
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 21.11.2019
Tittel Innkjøring til studentboliger
Byggherre
Organisasjon: NORGES ARKTISKE STUDENTSAMSKIPNAD (orgnr.: 975026647)
Kontaktperson: John Arvin Jensen (tlf.: 45000167)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Arne Munkvold (tlf.: 90619981)