Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/1089
Entreprenør MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS
Start 02.01.2020
Slutt 30.09.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kråkebollevegen 33 -33
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.12.2019
Tittel Kråkebollevegen 33 Ny enebolig
Byggherre
Kontaktperson: Bjørn Erik Rannestad (tlf.: 95936991)