Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/73
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 13.02.2020
Slutt 30.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hansine Hansens veg 61 -92
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.02.2020
Tittel TANNbygget
Byggherre
Organisasjon: TROMS FYLKESKOMMUNE (orgnr.: 974546892)
Kontaktperson: Frank Bjørn (tlf.: 91320065)