Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/76
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 17.02.2020
Slutt 12.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kråkebollevegen 57 -71
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.02.2020
Tittel Kråkebollevegen 65
Byggherre
Organisasjon: BLÅMANN BYGG AS (orgnr.: 918455965)
Kontaktperson: (tlf.: 99278907)
Stedsansvarlig
Robin Robertsen (tlf.: 97494609)
Ansvarshavende
Kenneth Jenssen (tlf.: 46925477)