Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/870
Entreprenør EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS
Start 09.11.2020
Slutt 01.03.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skognesvegen 5 -36
Søknad gjelder Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.11.2020
Tittel Avinor Utslippsledning
Byggherre
Organisasjon: AVINOR AS (orgnr.: 985198292)
Kontaktperson: (tlf.: 90604620)
Stedsansvarlig
Ask Tobisa Janitz (tlf.: 46925477)
Ansvarshavende
Kenneth Jenssen (tlf.: 46925477)