Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/972
Entreprenør EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS
Start 07.12.2020
Slutt 01.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Prestvannvegen 36 -40
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.12.2020
Tittel KSAT nytt bygg
Byggherre
Organisasjon: KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS (orgnr.: 984079125)
Kontaktperson: Alf-Erik Røkenes (tlf.: 95058451)
Stedsansvarlig
Matias Vatne (tlf.: 46536050)
Håkon Berntsen (tlf.: 99321932)
Ansvarshavende
Jørn Leo Johansen (tlf.: 90585356)
Halvard Tollefsen (tlf.: 97165013)