Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/250
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 05.05.2021
Slutt 01.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hansmarkvegen, 37
Søknad gjelder Vannledning, Kummer, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.05.2021
Tittel VA Norheim
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 940101808)
Kontaktperson: Knut Strand (tlf.: 481 10 294)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Per Einar Sandvik (tlf.: 901 91 672)