Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/604
Entreprenør CSP AS
Start 01.09.2021
Slutt 01.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Grøtfjordvegen 1 -61
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.08.2021
Tittel Grøtfjord
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 974567253)
Kontaktperson: Anatoly Tore Thorsen (tlf.: 91368577)
Stedsansvarlig
Martin Wirkola (tlf.: 90945444)
Ansvarshavende
Stian Heitmann (tlf.: 90919253)