Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/806
Entreprenør GRAVETJENESTEN AS
Start 12.10.2021
Slutt 31.10.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 115/4
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.10.2021
Tittel Havet boligpark, Hamna
Byggherre
Organisasjon: SOLNESSET EIENDOM AS (orgnr.: 991453199)
Kontaktperson: (tlf.: 97187558)
Stedsansvarlig
Terje Adriansen (tlf.: 90571726)
Andreas Pedersen (tlf.: 97144361)
Ansvarshavende
nina karlstrøm (tlf.: 90478326)
Nina Helene Karlstrøm (tlf.: 90478326)