Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/21
Entreprenør MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS
Start 12.01.2022
Slutt 26.08.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vegkode 61449 4 -50
Søknad gjelder Vannledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.01.2022
Tittel Fagertoppen boligfelt tilkobling VA
Byggherre
Organisasjon: RAMFJORD BOLIGUTVIKLING AS (orgnr.: 822294812)
Kontaktperson: Erik-Inge Larsen (tlf.: 48144456)
Stedsansvarlig
Egil Eriksen (tlf.: 91337718)
Ansvarshavende
Eirik Kaino (tlf.: 92680853)