Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/55
Entreprenør Tromsø vann og avløp
Start 01.02.2022
Slutt 31.12.2022
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Stakkevollvegen 20 -28
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 24.01.2022
Tittel Generell arbeidstillatelse for arbeid på og ved kommunal veg
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 940101808)
Kontaktperson: Bjørn Are Jenssen (tlf.: 99442500)
Stedsansvarlig
Rohnny Lilleby, Claus Arne Klausen, Ivar Andreassen, Kim Robert Eriksen, Tor Hugo Johansen (tlf.: 99442500)
Ansvarshavende
Bjørn Are Jenssen (tlf.: 99442500)