Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå)
Les mer om..
Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.
Se Tromsø kommunes hjemmeside
Se, "hvorfor gravemelding og retningslinjer for graving i kommunale trafikkareal og kommunal grunn".
Oversikt
Adressesøk
Søk:
©2016 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet hhv nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf. 77 79 14 06 / 97 01 04 00