Graving i Tromsø kommune
Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.
Se Tromsø kommunes hjemmeside
Se, "hvorfor gravemelding og retningslinjer for graving i kommunale trafikkareal og kommunal grunn".

Kontakter i Tromsø kommune:

Saksbehandler Trond Myhre,
Tlf: 77791408/97013500

Leder Bydrift anlegg,
Dag Ivar Andreassen
777 91 406/97010400
Søknader
Adressesøk
Søk:
©2014 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet hhv nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes