Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
12857 sykkeltrase over Tromsøya Tromsø kommune - Park og Veg Trond Myhre 77791408 03.04.2017 01.11.2018
12860 Sykkelveg med fortau langs Strandvegen Tromsø kommune - Park og Veg Trond Myhre 77791408 01.05.2017 30.11.2018
13347 11/22kV kabelkanaler fra Varden trafostasjon Troms Kraft Nett AS Jon Håvard Nyland 91364582 01.04.2017 31.07.2018
13915 FTTH Sorgenfri Tromsø - Broadnet Geir Johannessen 90866001 19.06.2017 30.09.2018
14112 FTTH Bjerkaker, Tromsø Broadnet Geir Johannessen 90866001 20.08.2017 27.09.2018
14520 Snarveger - Tromsøya Tromsø kommune - Park og Veg Magnus Sørbø 92404986 01.05.2018 01.11.2018
14589 Sykkeltrasé Tromsøya, Brinkvegen-Huldervegen Tromsø kommune - Park og Veg Magnus Sørbø 92404986 01.05.2018 15.11.2018
14639 Askeladdsvingen Tromsø kommune - Park og Veg Trond Myhre 77791408 02.05.2018 31.08.2019
14875 365038 ÅSLAND / Troms Fylkeskommune / Åslandvegen / fremføring /Gnr 71 Bnr 670 / TROMSØ Troms Kraft Nett AS Terje Dahl +47 954 98 665 01.05.2018 25.05.2018
14886 Kollektivfelt Strandvegen / Storgata Tromsø kommune - Park og Veg Trond Myhre 77791408 21.05.2018 30.11.2018
©2018 Geomatikk as

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf.: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf.: 77 79 14 06 / 97 01 04 00