Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om..

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
12857 sykkeltrase over Tromsøya Tromsø kommune - Park og Veg Trond Myhre 77791408 03.04.2017 01.11.2018
12860 Sykkelveg med fortau langs Strandvegen Tromsø kommune - Park og Veg Trond Myhre 77791408 01.05.2017 30.11.2018
13915 FTTH Sorgenfri Tromsø - Broadnet Geir Johannessen 90866001 19.06.2017 30.09.2018
14112 FTTH Bjerkaker, Tromsø Broadnet Geir Johannessen 90866001 20.08.2017 27.09.2018
14346 E8 Adkomst Breivika havn Statens Vegvesen Kjell Robertsen 41239269 16.10.2017 01.10.2019
14520 Snarveger - Tromsøya Tromsø kommune - Park og Veg Magnus Sørbø 92404986 01.05.2018 01.11.2018
14521 Snarveger - Kvaløya Tromsø kommune - Park og Veg Magnus Sørbø 92404986 01.05.2018 01.11.2018
14564 Storelva FTTH Signal bredbånd AS Harald Lekang 905 88 283 01.06.2018 01.10.2018
14589 Sykkeltrasé Tromsøya, Brinkvegen-Huldervegen Tromsø kommune - Park og Veg Magnus Sørbø 92404986 01.05.2018 15.11.2018
14638 Tromsøpakke 3 - Stakkevollvegen Tromsø kommune - Park og Veg Trond Myhre 77791408 02.05.2018 31.12.2019
14639 Askeladdsvingen Tromsø kommune - Park og Veg Trond Myhre 77791408 02.05.2018 31.08.2019
14737 Alfheim FTTH Broadnet Endre Nilsen 45403593 01.06.2018 31.12.2018
14738 Slettaelva 1 og 2 Broadnet Endre Nilsen 45403593 01.06.2018 31.12.2018
14739 Øvre Bjørnebekken og Kuåsen Broadnet Endre Nilsen 45403593 01.06.2018 31.12.2018
14741 FTTH Solligården Broadnet Endre Nilsen 45403593 01.06.2018 31.12.2018
14742 FTTH Workingmarka og Olsgård Broadnet Endre Nilsen 45403593 01.06.2018 31.12.2018
14803 FTTH Fiberutbygging Telenor Norge AS Rolf Arne Marthinsen 48128116 07.05.2018 26.10.2018
14820 FTTH Fiberutbygging Telenor Tromsdalen Telenor Norge AS Rolf Arne Marthinsen 48128116 04.06.2018 26.10.2018
14886 Kollektivfelt Strandvegen / Storgata Tromsø kommune - Park og Veg Trond Myhre 77791408 21.05.2018 30.11.2018
14899 FTTH-Gimle Broadnet Geir Johannessen 90866001 01.05.2018 30.11.2018
15017 Homenet Cluster1 Tromsø Norrøna Broadnet Stian Haarvik 99538771 22.05.2018 28.09.2018
15142 FTTH Kirkeg.vn 60 - Kryss Bekkev.vn / Prost Schield.gt Broadnet Endre Nilsen 45403593 04.06.2018 31.12.2018
15505 Terminalgata, VA Geomatikk Elvy-Elise Wold 09146 01.09.2018 01.11.2018
©2018 Geomatikk as

Saksbehandler:

Trond Myhre
Tlf.: 77 79 14 08 / 97 01 35 00

Leder Bydrift anlegg:

Dag Ivar Andreassen
Tlf.: 77 79 14 06 / 97 01 04 00