Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
17452 Uterom Grønnåsen skole Tromsø kommune - Park og friluft Elisabeth Pettersen 90120047 01.12.2019 01.12.2022
22585 Overføring avløp fra Kaldfjorden til Eidkjosen Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 03.05.2021 01.11.2024
22683 Reetablering av vannledning under tverrforbindelsen ("trompeten") i Breivika Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 03.01.2022 30.12.2022
22736 900702 Mortensnes del 3 VVA-prosjekt Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 07.06.2021 28.10.2022
22847 Bjørnøygata VA og driftsoverløp Melkevegen med overvannsledning Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 05.04.2021 15.12.2023
22848 VA Henrik Wergelands veg - Bjørnøygata Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 07.03.2022 13.12.2024
23280 Mortensnes del 5 - Sanering VA, veg og el Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 19.10.2021 30.08.2022
23515 Fjernvarmerør fra Ringvegen 184 til Ørneveien 110 Kvitebjørn Varme AS Sondre Solstad 90532257 01.04.2021 31.12.2022
26132 Utbygging Skattøra Signal Bredbånd AS Ronny Hansen 95849289 10.05.2022 30.09.2022
26633 Skjelnan skolekrets Tromsø kommune - Veg Alexandra Dons 99474868 01.05.2022 31.10.2022
26634 Selnes skolekrets Tromsø kommune - Veg Alexandra Dons 99474868 01.05.2022 31.10.2022
26642 Diamantvegen Oppgradering eksisterende fortau. Sti etableres som GS veg 3 meter. Tromsø kommune - Veg Alexandra Dons 99474868 01.05.2022 31.10.2022
26998 FTTH Tromsøya-Sør Telenor Norge AS Christian Lund 91622926 09.05.2022 16.12.2022
27362 Ny pumpestasjon og overløp Søren Zakariassens gate/Stakkevollvegen Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 04.07.2022 31.03.2023
27364 Tromvik vannverk Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 06.06.2022 30.06.2023
27851 Håpet 1 Signal Bredbånd AS Ronny Hansen 95849289 10.05.2022 30.09.2022
27882 Breivika 1 Signal Bredbånd AS Ronny Hansen 95849289 11.05.2022 30.09.2022
27942 Forsøket 5 Tromsø kommune - Veg Dag-Ove Nilsen 90716560 02.05.2022 01.05.2023
28002 300063 BJERKAKER SYD/ Ecovus AS/ Thorshaugvegen 5/ fremføring/ Gnr 119 Bnr 1192/ TROMSØ ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Jørn Kristian Holten 48202583 02.05.2022 15.08.2022
28017 FTTH Tromsøya Midt Telenor Norge AS Christian Lund 91622926 16.05.2022 23.12.2022
28194 368045 Salarøyvegen981/Akvaplan Niva AS/Prisforespørsel på fremføring gnr 75 bnr 75 Troms ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 02.05.2022 31.08.2022
28596 Oppgradering av Jadevegen fra Kroken sykehjem til garasje for trakkemaskin Tromsø kommune - Veg Stig Tore Moe 40033252 30.05.2022 01.09.2022
28598 Endring av fall på deler av Krognesvegen samt grøfting Tromsø kommune - Veg Stig Tore Moe 40033252 01.06.2022 01.09.2022
29143 364194 ÅSVEGEN 18/ Myrstad Cato-Andreas/ Åsvegen 32B/ fremføring/ Gnr 17 Bnr 314/ TROMSØ ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Jørn Kristian Holten 48202583 01.08.2022 15.09.2022
29196 Timotevegen Maskinentreprenør Stig Kristiansen AS Frode Nilsen 97484000 01.08.2022 30.11.2022
Viser 1 - 25 av 26 1 2 >