Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
21912 Reetablering av fortau i Smørblomstvegen/ Karvslettvegen. Tromsø kommune - Veg Lina Öberg 93080664 03.08.2020 31.12.2020
22747 9065 Sjurelv VA Tromsø kommune - Vann og avløp Anatoly Tore Thorsen 91368577 02.11.2020 30.06.2021
23297 Graving fiberrør Dramsvegen 203 GlobalConnect AS Håkon Larsen 99503428 01.12.2020 31.12.2020