Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
22517 902410 Kvaløya pumpestasjon - PA19 Oladalen Tromsø kommune - Vann og avløp Anatoly Tore Thorsen 91368577 07.12.2020 14.05.2021
22520 902410 Kvaløya pumpestasjon - PA31 Åsland Tromsø kommune - Vann og avløp Anatoly Tore Thorsen 91368577 07.12.2020 14.05.2021
22521 902410 Kvaløya pumpestasjon - PA30 Midtgård Tromsø kommune - Vann og avløp Anatoly Tore Thorsen 91368577 07.12.2020 14.05.2021
22522 902410 Kvaløya pumpestasjon - PA23 Djupelva. Tromsø kommune - Vann og avløp Anatoly Tore Thorsen 91368577 07.12.2020 14.05.2021
22747 9065 Sjurelv VA Tromsø kommune - Vann og avløp Anatoly Tore Thorsen 91368577 02.11.2020 30.06.2021
23470 Fjernvarmerør fra Skattørvegen og til bygget ved Skattørvegen 90 Kvitebjørn Varme AS Sondre Solstad 90532257 15.01.2021 15.03.2021
23473 Fjernvarmerør Terminalgata til ny postterminal Kvitebjørn Varme AS Sondre Solstad 90532257 01.02.2021 15.03.2021
23678 Tromvikvegen utskiftning av VAO-ledn. Tromsø kommune - Vann og avløp Anatoly Tore Thorsen 91368577 04.01.2021 19.03.2021