Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
20453 Nye høyspentkabler tromsdalen ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Hugo Andersen 46898490 10.02.2023 01.12.2023
21972 Strandvegen RA - Solstrandvegen 68: Sjøledning Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 16.01.2023 18.10.2024
22585 Overføring avløp fra Kaldfjorden til Eidkjosen Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 03.05.2021 01.11.2024
22847 Bjørnøygata VA og driftsoverløp Melkevegen med overvannsledning Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 05.04.2021 15.12.2023
22848 VA Henrik Wergelands veg - Bjørnøygata Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 07.03.2022 13.12.2024
23846 Tromsøpakke 3 Stakkevollvegen Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 01.03.2023 01.11.2025
26355 Strandtorget lekeplass Tromsø kommune - Park og friluft Tobias Hübscher 90110958 27.03.2023 15.06.2023
26445 Utbedring Storgata nord - detaljprosjektering Tromsø kommune - Veg Geir-Frode Bergseth 90242545 30.04.2023 31.12.2023
27364 Tromvik vannverk Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 06.06.2022 30.06.2023
29398 Fiberutbygging Gimle Telenor Norge AS Rune Kristoffer Myrland 90014494 22.05.2023 13.10.2023
30000 Strandgata - Hjalmar Johansens gate Signal Bredbånd AS Håvar Eikrem 92059250 01.04.2023 01.08.2023
30756 Nettstasjonsrenovering Kvaløysletta ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Viktor Grønås 40433046 30.04.2023 30.09.2023
30835 364225 Sollivegen 12/ Frabene AS/ sollivn 12/flytt av nettst./gnr 17 bnr 36 Tromsø ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 20.04.2023 20.06.2023
31069 300454 KONTROLLTÅRN/ AVINOR/ 2 nettstasjoner flyttes og blir til 1 nettstasjon ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 17.04.2023 30.06.2023
31071 Fjernvarmetrase langs Ringvegen fra Ringvegen 399 til Ringvegen 225 Kvitebjørn Varme AS Sondre Solstad 90532257 15.02.2023 31.01.2024
31139 Fresing og asfaltering Havnegata Tromsø kommune - Veg Stig Tore Moe 40033252 01.06.2023 30.06.2023
31140 Fresing og asfaltering Hornsundvegen Tromsø kommune - Veg Stig Tore Moe 40033252 01.06.2023 30.06.2023
31141 Fresing og asfaltering Solstrandvegen Tromsø kommune - Veg Stig Tore Moe 40033252 01.06.2023 30.06.2023
31142 Fresing og asfaltering Kvaløyvegen Tromsø kommune - Veg Stig Tore Moe 40033252 01.06.2023 10.07.2023
31175 Signal BB - Nedsetting av kummer Signal Bredbånd AS Håvar Eikrem 92059250 01.03.2023 01.01.2024
31179 Sykehusveien 23/Siva Tromsø Eiendom AS/Ny Nettstasjon ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 01.06.2023 30.09.2023
31208 Omlegging kabelanlegg Giæverbukta ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 17.04.2023 20.06.2023
31393 Grønnegata 74/ AS Grønnegt 74-76/ ombygging ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 01.06.2023 30.06.2023
31394 Evjenvegen 48/ fremføring av strøm ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 01.06.2023 30.06.2023
31519 Fremføring strøm Heilovegen 6 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 01.06.2023 30.06.2023
Viser 1 - 25 av 32 1 2 >