Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
17452 Uterom Grønnåsen skole Tromsø kommune - Park og friluft Elisabeth Pettersen 90120047 01.12.2019 01.12.2022
22585 Overføring avløp fra Kaldfjorden til Eidkjosen Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 03.05.2021 01.11.2024
22683 Reetablering av vannledning under tverrforbindelsen ("trompeten") i Breivika Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 03.01.2022 30.12.2022
22847 Bjørnøygata VA og driftsoverløp Melkevegen med overvannsledning Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 05.04.2021 15.12.2023
22848 VA Henrik Wergelands veg - Bjørnøygata Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 07.03.2022 13.12.2024
23515 Fjernvarmerør fra Ringvegen 184 til Ørneveien 110 Kvitebjørn Varme AS Sondre Solstad 90532257 01.04.2021 31.12.2022
24238 Utbedring Breivikeide bru Tromsø kommune - Veg Vegard Elsetrønning 46804445 25.10.2022 15.12.2022
26998 FTTH Tromsøya-Sør Telenor Norge AS Christian Lund 91622926 09.05.2022 16.12.2022
27362 Ny pumpestasjon og overløp Søren Zakariassens gate/Stakkevollvegen Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 04.07.2022 31.03.2023
27364 Tromvik vannverk Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 06.06.2022 30.06.2023
27942 Forsøket 5 Tromsø kommune - Veg Dag-Ove Nilsen 90716560 02.05.2022 01.05.2023
28017 FTTH Tromsøya Midt Telenor Norge AS Christian Lund 91622926 16.05.2022 23.12.2022
29184 Holdeplass Håpet-fortau Tromsø kommune - Veg Geir-Frode Bergseth 90242545 15.08.2022 31.12.2022
29404 Bomring C01 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29405 Bomring C02 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29406 Bomring C03 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29407 Bomring C04 og C05 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29408 Bomring C06 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29409 Bomring C07 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29410 Bomring C08 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29411 Bomring C09 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29413 Bomring C10 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29414 Bomring C11 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29415 Bomring C12 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
29416 Bomring C13 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 19.09.2022 31.12.2022
Viser 1 - 25 av 34 1 2 >