Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
22736 900702 Mortensnes del 3 VVA-prosjekt Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 07.06.2021 28.10.2022
23278 Ny hovedvannledning: fra Kaldslettnes til Inndalsvegen Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 19.10.2021 30.03.2022
23279 Mortensnes del 4 - Sanering VA, veg og el Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 19.10.2021 11.02.2022
23280 Mortensnes del 5 - Sanering VA, veg og el Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 19.10.2021 30.08.2022
27038 Ny vannledning Stjernevegen - Tomasjordvegen Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 01.12.2021 01.02.2022
27355 Fremføring Hjalmar Johansens gate 242 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Erlend Salamonsen 91604226 03.01.2022 31.01.2022