Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
21972 Strandvegen RA - Solstrandvegen 68: Sjøledning Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 16.01.2023 18.10.2024
22585 Overføring avløp fra Kaldfjorden til Eidkjosen Tromsø kommune - Vann og avløp Heidi Solli 45482293 03.05.2021 01.11.2024
22848 VA Henrik Wergelands veg - Bjørnøygata Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 07.03.2022 13.12.2024
23846 Tromsøpakke 3 Stakkevollvegen Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 01.03.2023 01.11.2025
30000 Strandgata - Hjalmar Johansens gate Signal Bredbånd AS Ronny Hansen 95849289 01.05.2024 01.10.2024
31005 Frihetsvegen fornying VAO Tromsø kommune - Vann og avløp Knut-Jacob Lind 90476012 01.02.2024 31.08.2024
31103 923400 pumpestasjon PA 03 Gammelgård - ny avløps sjøledning Tromsø kommune - Vann og avløp Anatoly Tore Thorsen 91368577 02.01.2024 31.05.2024
31583 Tromsø Lufthavn - Nye VA-anlegg NORCONSULT AS Sverre Reikvam 90238290 26.04.2023 28.06.2024
31775 Terminalgata inkl. PA81 Breivika havn og OV/flomveg Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 01.11.2023 31.05.2026
33113 Tromsø Lufthavn - Omlegging flyplassveien NORCONSULT AS Sverre Reikvam 90238290 21.09.2023 28.06.2024
33476 Ny Kvaløysletta skole Tromsø Kommune - Utbygging Håvard Johannes Nielsen 97773966 04.02.2024 31.12.2027
33509 Bymyra - Kommunale boliger Tromsø Kommune - Utbygging Håvard Johannes Nielsen 97773966 12.02.2024 01.07.2024
33515 Tryms veg - Kommunale boliger Tromsø Kommune - Utbygging Håvard Johannes Nielsen 97773966 01.03.2024 31.08.2024
33516 Tindvegen - Kommunale boliger Tromsø Kommune - Utbygging Håvard Johannes Nielsen 97773966 01.03.2024 15.08.2024
33594 Fremføring av strøm til ladestasjon Strandvegen 140 ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Christian Bergheim 93423795 01.05.2024 01.07.2024
33844 Fortau Kongsbakken Tromsø kommune -Tenk Tromsø Geir Harald Bangsund 46924701 01.04.2024 26.10.2025
34007 Heilovegen 9/Jekta Signal Bredbånd AS Håvar Eikrem 92059250 29.01.2024 01.07.2024
34086 Reperasjon av fibertrekkerør Signal Bredbånd AS Håvar Eikrem 92059250 01.05.2024 01.07.2024
34120 Fredrik Langes Gate kabelføring Tromsø kommune - Veg Geir-Frode Bergseth 90242545 01.05.2024 15.10.2024
34449 FTTH Tromsøya sør'24 Telenor Norge AS Christian Lund 91622926 14.05.2024 30.08.2024
34523 Balsfjordvinden Signal Bredbånd AS Ronny Hansen 95849289 01.05.2024 31.10.2024
34578 365132 FINNHVALVN/ Bjørkmo Odd Steinar/ Eidvegen/ fremføring/ Gnr 72 Bnr 85/ TROMSØ ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Egil Arntsen 90834108 01.05.2024 01.07.2024
34623 300551 HAMNESET 14/ Arctic Camp Brattli AS/ Hamnestien 59/ fremføring/ Gnr 115 Bnr 66/ TROMSØ ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Egil Arntsen 90834108 15.05.2024 17.07.2024
34646 Kabeltrasé til Alkevegen 8 Signal Bredbånd AS Knut-Eivind Myrvoll 92947619 06.05.2024 30.08.2024