Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/47 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse NORDIC CRANE NORD AS 01.02.2020 01.02.2023
20/410 Grensevegen 4A,4B graving for støttemur Gravearbeid Grensevegen TROMSØ BETONG TEAM AS 25.06.2020 30.06.2023
20/664 Generell skiltplan - rengjøring VA nett Tromsø Kommune Arbeidstillatelse Skippergata VACUMKJEMPEN NORD NORGE AS 14.09.2020 27.09.2023
20/732 Bru Breivikeide. Arbeidstillatelse TROMSØ KOMMUNE BYDRIFT 25.09.2020 31.12.2022
21/119 TLT - Ny terminal Gravearbeid Flyplassvegen ROALD MADSEN AS 01.03.2021 31.12.2023
21/373 Storgata 25 - Hotell Arbeidstillatelse ECONOR AS 14.06.2021 01.02.2023
21/393 Storgata 25 - Hotell - Envegskjøring Arbeidstillatelse Strgata ECONOR AS 16.06.2021 31.01.2023
21/918 Huldervegen 2 Gravearbeid Huldervegen FUNDAMENTERING OG GRAVING AS 24.11.2021 15.05.2023
21/986 Fagertoppen boligfelt Gravearbeid Gnr/Bnr: 30/263 MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS 03.01.2022 06.01.2023
22/55 Generell arbeidstillatelse for arbeid på og ved kommunal veg Arbeidstillatelse Stakkevollvegen Tromsø vann og avløp 01.02.2022 31.12.2022
22/104 Byggeplass Huldervegen 2 Arbeidstillatelse Huldervegen ECONOR AS 01.02.2022 31.05.2023
22/134 Generell arbeidsvarslingsplan ettersøksringen Arbeidstillatelse TROMSØ KOMMUNE 07.03.2022 01.04.2023
22/149 Alfon bygg B og C Gravearbeid Alfons veg ROALD MADSEN AS 25.04.2022 31.07.2023
22/183 Bolig og Garasje Skarsfjordvegen 44 Gravearbeid Skarsfjordvegen BRØDRENE SØRENSEN MASKIN AS 11.04.2022 31.10.2023
22/212 Jungmannsvegen 1A Gravearbeid Jungmannsvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 21.11.2022 23.12.2022
22/284 Skiltplan Bjørnøygata Arbeidstillatelse PEAB ANLEGG AS 20.05.2022 01.05.2024
22/305 Arbeidsvarsling for lift-arbeider i hele Tromsø kommune. Arbeidstillatelse Grønnegata, Vestregata FRONT FORVALTNING AS 31.05.2022 31.05.2023
22/311 Generell AV-plan: Arbeid langs veg/arbeid på fasade Arbeidstillatelse Grønnegata ALL-TJENESTE AS 25.05.2022 31.12.2022
22/322 Kabelgrøft Tenk Tromsø Gravearbeid Malmvegen MASKINENTREPRENØR HERBJØRN NILSSEN AS 07.06.2022 23.12.2022
22/350 Nybygg Senjavegen 39 med tilknytning VA Gravearbeid Senjavegen BRØDRENE SØRENSEN MASKIN AS 07.06.2022 30.09.2023
22/364 Åsveien 47 Gravearbeid Åsvegen GRAV & SPRENG AS 09.06.2022 30.08.2023
22/386 Brakkerigg Gravearbeid Leirbakken EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS 15.06.2022 08.03.2024
22/393 Alkevegen 1 Gravearbeid Alkevegen MASKINENTREPRENØR HERBJØRN NILSSEN AS 20.06.2022 07.07.2023
22/408 Parkeringstunnel Grønnegata Gravearbeid Grønnegata GRAV & SPRENG AS 20.06.2022 31.12.2022
22/451 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse TROMSØ KOMMUNE 01.05.2022 01.05.2024
Viser 1 - 25 av 111 1 2 3 .. 5 >