Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
15519 900512 Røstbakken-Jens Olsens gate Tromsø kommune - Vann og avløp Anatoly Tore Thorsen 91368577 04.01.2021 01.07.2022
22736 900702 Mortensnes del 3 VVA-prosjekt Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 07.06.2021 28.10.2022
23280 Mortensnes del 5 - Sanering VA, veg og el Tromsø kommune - Vann og avløp Jørn-Eirik Schjetne 91105691 19.10.2021 30.08.2022
23515 Fjernvarmerør fra Ringvegen 184 til Ørneveien 110 Kvitebjørn Varme AS Sondre Solstad 90532257 01.04.2021 31.12.2022
26998 FTTH Tromsøya-Sør Telenor Norge AS Christian Lund 91622926 09.05.2022 16.12.2022
27380 Fjernvarmetrase fra Åslivegen til nytt hotell i Huldervegen 2 Kvitebjørn Varme AS Sondre Solstad 90532257 01.02.2022 30.06.2022
27642 Ombygging lavspent luftnett Bregnegen ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Jørn Kristian Holten 48202583 22.03.2022 01.06.2022
27851 Håpet 1 Signal Bredbånd AS Ronny Hansen 95849289 10.05.2022 30.09.2022
27882 Breivika 1 Signal Bredbånd AS Ronny Hansen 95849289 11.05.2022 30.09.2022
28071 300449 BREIVIKA HAMN SØR/ Terminalgata 10 AS/ Terminalgata 10/ fremføring/ Gnr 119 Bnr 3297/ TROMSØ ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 30.03.2022 31.05.2022
28194 368045 Salarøyvegen981/Akvaplan Niva AS/Prisforespørsel på fremføring gnr 75 bnr 75 Troms ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Ken Arne Lillevik 47358870 02.05.2022 31.08.2022
28229 300178 Grønnegata 27 / Vats AS/ Storgata 42 / Fremføring / TROMSØ ARVA AS (Troms Kraft Nett AS) Jørn Kristian Holten 48202583 02.05.2022 01.07.2022
28299 Fjernvarmerør i Vestragata fra sørsiden av Rådhuset til Rådhusgata og inn til Rådstua teaterhus Kvitebjørn Varme AS Sondre Solstad 90532257 02.05.2022 01.08.2022
28694 Ny node - Fylkesbygget Signal Bredbånd AS Jørn Olsen 45007913 16.05.2022 30.05.2022