Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16668
Registrert 08.03.2019
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 03.06.2019
Slutt 31.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Alexandra Dons
Kontakt telefon 99474868
Arbeidets art Tromsø kommune skal i løpet av 2019 utbedre Gyllenborgbrua lokalisert mellom Petersborggata 52-63. Utbedringen vil enten innebære en rehabilitering av eksisterende brukonstruksjon eller rivning av bruen for å etablere en ny støttemur.